Osobę, którą wcześniej zwolniliśmy, musimy niekiedy ponownie przyjąć (News)

Przepisy nakazują nam czasami odnowienie współpracy z byłym pracownikiem. I nie tylko wtedy, gdy rozstaliśmy się z nim bez powodu albo z naruszeniem prawa
Zasadą jest, że pracodawca i pracownik mają swobodę w podejmowaniu decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. W niektórych przypadkach przepisy…