Organizacja ucząca się (Artykul)

Jedyna szansa na pozytywne przejście zmian jest związana z umiejętnością uczenia się. te jednostki, które są w stanie uczyć się, są także w stanie z sukcesem przechodzić przez wszystkie niemal zmiany.” (Piąta dyscyplina, P. Senge*.)