Organizacja oparta na wiedzy – spotkanie w krakowie (News)

Nowe trendy pojawiające się w biznesie w kontekście rozwoju potencjału organizacji będą tematem kolejnej konferencji z cyklu „Organizacja oparta na wiedzy”, która odbędzie się 30 października w Krakowie. Jej organizatorem jest Jagielloński Klub Biznesu.
Jak informuje Centrum Innowacji, Transferu…