Organizacja mobilnego stanowiska pracy (Artykul)

Praca mobilna, zdalna lub telepraca, to część sformułowań używanych do określenia pracy wykonywanej poza biurem. Sposób ten zyskuje coraz więcej zwolenników – – już ponad 60% europejskiej kadry kierowniczej wybiera pracę w terenie. Jak podaje firma Coleman Parkes w raporcie dotyczącym pracy mobilnej, w Wielkiej Brytanii i Belgii liczba ta osiąga nawet 70%, a w Holandii 90% . Według raportu IDC w 2009 liczba osób pracujących mobilnie na całym świecie sięgnie 850 mln – czyli ok. jednej czwartej wszystkich zatrudnionych.