Ordynacja ochroni przed bankructwem

Konfederacja Pracodawców Polskich popiera poselski projekt zmian w ordynacji podatkowej wprowadzający zasadę, że decyzja organu podatkowego nie podlega wykonaniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu podatkowym lub kontrolnym. Według organizacji pracodawców, zapis taki pozwoli zminimalizować ryzyko wiążące się z błędnymi decyzjami fiskusa.