Oracle EMEA ogłasza wyniki II kwartału roku finansowego 2009 (News)

Korporacja Oracle ogłosiła dziś, że w drugim kwartale roku finansowego 2009 zysk na akcję liczony według GAAP wyniósł 0,25 USD, czyli tyle samo ile w analogicznym kwartale poprzedniego roku.
Obroty całkowite kwartalne wg GAAP wyniosły 5,6 mld USD (wzrost o 6%), zysk kwartalny netto spadł…