OFE się łączą

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego i Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec – Emerytura. Podejmując decyzję KNF uznała, że połączenie może przynieść korzyści dla członków obu otwartych funduszy emerytalnych.