OECD o polskiej gospodarce

Zaostrzenie polityki monetarnej, dalsza redukcja klina podatkowego oraz zwiększenie mobilności pracowników – to główne rekomendacje dla gospodarki Polski, zawarte w raporcie przygotowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).