Odpowiedzialny biznes a relacje z pracownikami (Artykul)

Społeczna odpowiedzialność biznesu to sposób zarządzania organizacją, który uwzględnia aspekty ekologiczne, społeczne i ekonomiczne w prowadzeniu biznesu. Dzięki temu, firma buduje pozytywne i długotrwałe relacje z wszystkimi interesariuszami.