Nowy projekt ustawy o promocji zatrudnienia (News)

Wyższe stypendia dla bezrobotnych za udział w szkoleniach, a jednocześnie zaostrzone warunki utrzymania statusu osoby bezrobotnej – zakłada m.in. projekt noweli ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W środę założenia projektu zostały zaprezentowane na konferencji prasowej…