Nowy pracownik potrzebuje mentora! (News)

Pracodawcom zależy, aby nowy pracownik jak najszybciej odnalazł się w firmowym otoczeniu, poznał obowiązujące zasady i warunki pracy. Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się przydzielić nowej osobie mentora. Jakie są zalety tej metody i w czym tkwi źródło jej skuteczności?
Mentoring jest…