Nowelizacja Prawa zamówień publicznych (Artykul)

24 października 2008 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 4 września br. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 września 2008 r. poz. 171 nr 1058). Nowelizacja ta jest wynikiem zgłoszonych przez Komisję Europejską zastrzeżeń do ustawy po ubiegłorocznej nowelizacji z dnia 13 kwietnia. Komisja Europejska zauważyła, że niektóre z zapisów Prawa Zamówień Publicznych (PZP) są niezgodne ze wspólnotowymi dyrektywami 2004/17/WE, 2004/18/WE, 89/665/EWG oraz Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.