Nowe zawody na polskiej wsi (News)

Jak twierdzi redakcja „Dziennika”, szansą na zmniejszenie ukrytego bezrobocia na polskiej wsi jest kształcenie mieszkańców w nowych zawodach. Zdecydowana większość gospodarstw wiejskich w naszym kraju ma charakter rodzinny. Kobiety z reguły zajmują się domem, młodzież pomaga rodzicom, a gospodarstwo…