Nowe możliwości dla polskich przedsiębiorców na rynkach Japonii i Korei (News)

Ruszył program „EU Gateway” zarządzany przez Komisję Europejską. Program ma pomóc europejskim firmom inwestować na rynkach Japonii i Południowej Korei. Do programu aplikować mogą przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę w krajach UE, w tym w Polsce.
Uczestnicy programu mają zapewnioną obsługę…