NIK: ściganie „lewych” dochodów nieskuteczne

Najwyższa Izba Kontroli zbadała system wykrywania i opodatkowania przychodów, które nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzą ze źródeł nieujawnionych. Kontrola przeprowadzona w 2007 roku w Ministerstwie Finansów, 9 urzędach kontroli skarbowej i 19 urzędach skarbowych wykazała, że system jest kosztowny i nieskuteczny.