NIK: przygotowania do Euro 2012 opóźniają się

Blisko połowa skontrolowanych przez NIK inwestycji nie jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Kontrolerzy stwierdzili, żę części zadań nie uda się ukończyć przed rozpoczęciem mistrzostw. Wykonanie części inwestycji stoi pod znakiem zapytania – ostrzega prezes NIK Jacek Jezierski. Dodaje, że opóźnienia występują głównie w projektach infrastrukturalnych – w budowie dróg, dworców, lotnisk, linii kolejowych.