NIK podsumowuje rok 2008

W zeszłym roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła planowych 171 kontroli, obejmujących ponad 200 tematów. Stwierdzone nieprawidłowości w wymiarze finansowym wyniosły prawie 16 miliardów 662 miliony złotych. Korzyści finansowe uzyskane w wyniku przeprowadzonych kontroli wyniosły ponad 570 milionów złotych.