Niewielkie podwyżki dla asystentów (News)

Od 20 sierpnia średnio o 200 zł. wzrosną pensje asystentów w sądach i prokuraturach. Pierwsi asystenci pojawili się w 2003 roku. Dziś jest ich blisko 4,5 tys. W większości są to ludzie po zdanym egzaminie sędziowskim, którzy nie doczekali się etatu. Sporządzają projekty orzeczeń i ich uzasadnień oraz…