Niepełnosprawni mogą stracić (News)

Pomoc, jaką Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przekazuje zakładom pracy chronionej (ZPChr), może zmniejszyć się w 2009 roku przeciętnie o kilkanaście proc. Od 1 stycznia ma bowiem obowiązywać nowelizacja ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Efektami…