Niejawne finanse pracodawców (News)

Część organizacji nie ujawnia danych. Prawo tego nie zabrania, ale dobrą praktyką jest przejrzystość. „Rz” poprosiła organizacje, które powołały właśnie Kongres Przedsiębiorczości, o ujawnienie wysokości zbieranych składek. Kongres tworzą: Amerykańska Izba Handlowa, Konfederacja Pracodawców…