Nie tak łatwo jest przeliczyć zaniżone wynagrodzenie chorobowe (News)

Pracownicy mogą teraz występować z wnioskami o dokonanie korekty uiszczonych im wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Prawo takie obowiązuje od 7 lipca 2008 roku. Trybunał zakwestionował w swoim orzeczeniu dotychczasową wykładnię…