Nie pracujesz, idź na szkolenie (News)

W ramach projektu „Nowoczesne technologie informatyczne”, który finansowany jest przez Unię Europejską, bezrobotni mogą zapisać się na bezpłatne szkolenia z informatyki. To program mający pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i który ma sprawić, że znów będą aktywne na rynku pracy. Zgłoszenia…