Nie jest konieczne rozstanie z szefem za wypowiedzeniem… (News)

Niektórym podwładnym też płacimy spore sumy na odchodne, nawet jeśli nie daliśmy im wypowiedzenia z przyczyn organizacyjnych czy ekonomicznych. Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub…