NBP: system finansowy stabilny, ale…

Bieżąca sytuacja krajowego systemu finansowego jest dobra. Utrzymujący się kryzys na rynkach globalnych sprawia jednak, ze ryzyko dla działalności systemu finansowego w Polsce wzrosło – podaje raport o stabilności systemu finansowego opracowany przez Narodowy Bank Polski.