NBP: kolejne narzędzie antykryzysowe

Rada Polityki Pieniężnej poszerzyła zakres stosowanych przez Narodowy Bank Polski instrumentów polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski będzie mógł korzystać z dodatkowego instrumentu polityki pieniężnej, jakim jest swap walutowy, który znajduje się w instrumentarium wielu banków centralnych, w tym Europejskiego Banku Centralnego.