Największy w Europie program promocji zawodu inżyniera i nauk ścisłych ?Era inżyniera?. (News)

Instytut Lotnictwa w Warszawie wraz z kilkudziesięcioma partnerami uruchamia ogólnopolski program skierowany do prawie 3,5 miliona młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich rodziców oraz nauczycieli przedmiotów ścisłych. Program promocji zawodu inżyniera i nauk ścisłych „Era…