Na pomostówki 600 milionów rocznie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o emeryturach pomostowych, który we wrześniu trafi pod obrady rządu. Według wstępnych szacunków do emerytur pomostowych będzie uprawnionych ok. 170 – 190 tys. osób. Koszty wyniosą do 600 mln zł rocznie.