Na co uważać zatrudniając rewidenta sprawozdania finansowego? (News)

Zadaniem rewidenta jest wyrażenie pisemnej opinii uzupełnionej o raport na temat czy sprawozdanie finansowe firmy jest prawidłowe z punktu widzenia regulacji prawnych oraz czy rzetelnie spełnia swój cel tj. jasno przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa. O ile każdy rewident posiada uprawnienia…