MPiPS o zatrudnieniu w Polsce w 2007 r. (News)

Elastyczne formy zatrudnienia, mimo sprzyjających norm prawnych, są w Polsce niewykorzystywane – to jeden z wniosków raportu „Zatrudnienie w Polsce 2007”.
Raport, który analizuje m.in. polski rynek pracy w makroperspektywie, płace, dostosowanie do zmian gospodarczych oraz aktywne działania…