Można tanio przeszkolić trenera (News)

Do 5 września organizatorzy szkoleń i uczelnie mogą się ubiegać o środki, które pozwolą podnieść kompetencje kadry wykładającej. Do rozdysponowania na szkolenia jest 20 milionów złotych! Chodzi o dofinansowanie kursów dla trenerów, instruktorów i mentorów. Autorem konkursu jest Polska Agencja Rozwoju…