Można tak zrekompensować ekstrapracę, by jak najmniej na tym… (News)

Czas wolny za nadgodziny oddajemy na wniosek pracownika lub z własnej inicjatywy. Sposoby te jednak różnią się od siebie i to dość istotnie. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy wynagrodzenie nie przysługuje bowiem za czas wolny odebrany na wniosek zatrudnionego. Miesięczna pensja w zwykłej…