Młode wilki głodne biznesu (News)

Wśród prawie 2 mln studentów, ponad 23 proc. to słuchacze kierunków ekonomicznych. W tym roku ok. 100 tys. z nich opuszcza uczelnie z dyplomem w ręku. Konkurencja jest więc ogromna! W tak konkurencyjnej grupie, aby wybić się ponad przeciętność, absolwenci muszą szukać dodatkowych możliwości kształcenia…