Ministerstwa spierają się o wysokość zasiłku dla bezrobotnych (News)

Resort pracy chce, aby w przyszłym roku zasiłek dla bezrobotnych wzrósł z 551,8 zł do 788 zł. Świadczenie to bezrobotni mają otrzymywać tylko przez trzy pierwsze miesiące. Później, do końca okresu zasiłkowego, który wyniesie 6 lub 12 miesięcy – 563 zł.
Od 2010 roku zasiłek dla bezrobotnych…