Minimum płacowe do negocjacji (News)

Jak donosi „Rzeczpospolita”, wszystko wskazuje na to, że w 2009 r. nie poprawi się relacja między najniższym wynagrodzeniem za pracę a przeciętną płacą w gospodarce. Na ostatnim posiedzeniu rząd przyjął propozycję podniesienia najniższego wynagrodzenia za pracę. W 2007 r. rząd zdecydował, że płaca minimalna…