MF: założenia wieloletniego planu finansowego

W przyszłym roku deficyt budżetu państwa nie powinien przekroczyć 45 miliardów złotych, w 2012 – 40 miliardów, a w 2013 – 30 miliardów złotych. Takie założenia przyjęto w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2010-2013, który opublikowano na stronie internetowej ministerstwa finansów.