MF ułatwi firmom dostęp do kredytów? (News)

Opublikowany w czwartek przez Ministerstwo Finansów (MF) projekt zmian do ustawy o poręczeniach i gwarancjach Skarbu Państwa przewiduje, że małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskają łatwiejszy dostęp do kredytów bankowych. Nowelizacja ma pomóc w realizacji Rządowego Planu Stabilności i Rozwoju.
„Ułatwienie…