Menedżerów można podzielić na dwie grupy – samouków i nieuków (Artykul)

Obcując z setkami już liderów w licznych projektach zauważyłem, że większości tych, którzy nie radzą sobie w gospodarce, to ci, którzy nie uczą się na doświadczeniach innych.