Marketing rekrutacyjny (Artykul)

W 2007 roku mieliśmy do czynienia ze swoistym przełomem na polskim rynku pracy, którego ostatecznym potwierdzeniem był rekordowy wzrost płac na poziomie 12%, wynikający z deficytu niektórych fachowców.