Manipulacja w negocjacjach – cz. V (Artykul)

W ramach gry negocjacyjnej manipulować można każdym elementem.