Ludzie to kapitał (News)

Jeśli planujesz zorganizować szkolenie dla podwładnych, masz szanse na zwrot nawet do 80 proc. poniesionych na to wydatków ze środków unijnych. Umożliwia to rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z ubiegłego roku w sprawie udzielania pomocy publicznej przez program „Kapitał ludzki” (DzU nr 90,…