Lotos inwestuje w złoża

Lotos Norge, spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Lotos, podpisała porozumienie dotyczące zakupu kolejnych udziałów w koncesjach wydobywczych ze złoża Yme. Zasoby wydobywalne ropy naftowej dla przejętych przez koncern udziałów w złożu szacuje się łącznie na 13,6 mln baryłek (ok. 1,8 mln ton).