Kultura dominacji w kulturze organizacji (Artykul)

Kultura dominacji to pogoń za doskonałością. Jakie są jednak jej skutki? Czy można powiedzieć, że jest warto? Kultura dominacji, to jedna z czterech kultur, jakie opisał Czesław Sikorski w swojej książce „Kultura organizacyjna” (Wydawnictwo C.H. Beck, 2006).