Kto powinien uczyć pracowników? (Artykul)

W świecie biznesu, w firmach, wśród menedżerów, zarządów i pracowników krążą różne opinie na temat prowadzących szkolenia. Część osób jest zdania, że tylko trenerzy wewnętrzni są w stanie dobrze uczyć, doskonalić kompetencje pracowników. To oni znają firmę, specyfikę branży, rynek. Inni uważają zaś, że jedynie trenerzy z zewnątrz firmy mogą wnieść do niej coś nowego, udoskonalić. Przede wszystkim, dlatego, że pracują z wieloma firmami, znając różnorodne sposoby pracy, doświadczając, które możliwe rozwiązania, w jakich warunkach, sprawdzają się najlepiej.