Kto będzie miał prawo do emerytury pomostowej? (News)

Na posiedzeniu, które odbyło się 30 września br., rząd przyjął projekt ustawy o emeryturach pomostowych, przedłożony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Kto będzie miał prawo do emerytury pomostowej? Jakie warunki należy spełnić oraz jakie będzie miał obowiązki pracodawca z tego tytułu? Dowiesz…