Kryzys problem z płynnością finansową

Roland Berger Strategy Consultants opublikował wyniki badania Restrukturyzacja 2010, które dotyczy trendów w procesach restrukturyzcyjnych na świecie. Wyniki pokazują jak silnie kryzys dotyka firmy w działające w różnych branżach i różnych regionach geograficznych. W badaniu menadżerowie z 14 różnych sektorów gospodarki wypowiedzieli się na temat możliwości poprawy obecnej sytuacji.