Kryzys nas nie omija. (News)

Sprzedaż detaliczna za grudzień nieznacznie lepsza od oczekiwań, fatalne dane o zamówieniach w przemyśle
Po serii rekordowo słabych dla polskiej gospodarki danych wreszcie obserwujemy pojedyncze pozytywne zaskoczenie (choć prawdopodobnie wynikające z czynników o charakterze jednorazowym)….