Krok dalej niż mba (News)

W dodatku „CFO” znaleźć możemy wywiad z Katarzyną Jaworską, kierownikiem działu prawnego w Danske Bank A-S S.A. Oddział w Polsce. Mimo obszernej oferty studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, przede wszystkim MBA, trudno znaleźć takie, w trakcie których menedżerowie zdobędą niezbędną do zarządzania…