Korzyści biznesowe a usprawnianie procesów zarządzanie odpowiedzialnością (News)

Stowarzyszenie IT Policy Compliance Group ogłosiło wyniki najnowszych badań na temat zarządzania odpowiedzialnością, ryzykiem i zgodnością z przepisami w systemach informatycznych (Raport „Zarządzanie odpowiedzialnością, ryzykiem i zgodnością w systemach informatycznych – poprawianie rentowności…