Korporacje multiproduktowe to nie piaskownica (News)

Korporacja multiproduktowa to firma, która posiada w swoim portfelu wiele produktów z jednej lub kilku dziedzin. Na rynku finansowym korporacje multiproduktowe noszą nazwę „konglomeratów finansowych”. Konglomeraty to takie przedsiębiorstwa, które prowadzą przynajmniej dwa spośród pięciu…