KONTEKST oznakuje Galerię Echo w Kielcach (News)

22 sierpnia Firma KONTEKST ukończyła I etap projektu Systemu Informacji Wizualnej dla rozbudowywanej Galerii ECHO w Kielcach zleconego przez ECHO Investment S.A..
W 2003 roku Firma KONTEKST wykonała już na zlecenie ECHO podobny projekt dla centrum handlowo-rozrywkowego Galaxy w Szczecinie.
Inwestor…